Chomiki-podrodzina gryzoni z rodziny chomikowatych. Do rodziny chomikowatych zalicza się blisko 300 gatunków zwierząt. Chomiki właściwe są bliskimi krewnymi norników i szczura piżmowego. Zewnętrznie nie są zbyt podobne do swych krewniaków. Z licznej grupy chomików tylko niektóre gatunki można uznać za zwierzęta domowe. Należą do nich: chomik syryjski, chomik Roborowskiego, chomik chiński, chomik dżungarski i chomik Campbella. Hodowane w domach chomiki mają swych krewnych żyjących na wolności.

Chomiki posiadają 16 zębów: 2 siekacze i 6 trzonowców rozstawione na dole i na górze. Siekacze nie posiadają korzenia, dlatego rosną przez całe życie chomika. Zwierzę jedząc twardy pokarm może je ścierać. Tuż przy obu stronach warg znajdują się pojemne torby policzkowe. Są tak duże, że po napełnieniu przekraczają podwojony obwód głowy. Służą do transportu pożywienia. Zwierzę opróżnia je pocierając je przednimi kończynami. Żołądek chomika składa się z dwóch komór. W pierwszej komorze następuje wstępne trawienie, natomiast w głównej komorze pokarm przechodzi ostateczne trawienie.


źródło